О газете

Учреждение «Редакция районной газеты «Калінкавіцкія навіны»
Юридический адрес: 247710 г. Калинковичи, ул. Дзержинского,25
Дата регистрации: 20.05.2009 г.,  св-во о регистрации №380
Форма собственности: коммунальная
Главный редактор: Иван Иванович ГАРИСТ

Учредителями учреждения «Редакция районной газеты «Калінкавіцкія навіны» являются Калинковичский райисполком, Калинковичский районный Совет депутатов, УРРГ«Калінкавіцкія навіны» .

Учреждение «Редакция районной газеты «Калінкавіцкія навіны» — некоммерческая организация, юридическое лицо, созданное собственником для осуществления социально-культурных функций через производство и выпуск газеты, которые финансируются за счет собственных средств.

Целью создания учреждения является распространение правдивой, объективной информации о событиях в мире, республике, области, Калинковичском районе, о деятельности государственных органов, общественных объединений, о политической, экономической, культурной жизни, социальной сфере, состоянии окружающей среды; пропаганда идеалов  добра, справедливости, свободы, духовного и культурного возрождения белорусского народа.

Основным видом деятельности учреждения является издание газеты, деятельность в области радио, рекламная деятельность.

Газета “Калінкавіцкія навіны” выходит 3 раза в неделю (вторник, четверг, суббота) форматом А-3, на 8-16 страницах в цветном варианте. Тираж – свыше 6000 экз.

 

 

Без имени-1

Першы нумар Калінкавіцкай раённай газеты пад назвай “За бальшавіцкія тэмпы” выйшаў у нядзелю 19 студзеня 1941 г. Яе першым рэдактарам стаў 32-гадовы Кузьма Іванавіч Няхаеў.

снимок 006

Кузьма Іванавіч Няхаеў.

Ураджэнец Бярэзінскага раёна Магілёўскай вобласці, з сялян, ён у 1928 г. закончыў Мінскі педтэхнікум, а ў 31-м – фізмат Краснаярскага лесатэхнічнага інстытута. З 28-га па 33-ці гады Кузьма Няхаеў настаўнічаў у пачатковай школе і школе камуністычнай моладзі ў Дзяржынскім раёне Краснаярскага краю.

Пасля разам з сям’ёй перабраўся на Беларусь. Жылі ў Антонаўцы, дзе ён працаваў дырэктарам няпоўнай сярэдняй школы. У маладой сям’і гадавалася трое дзяцей. У верасні 1939 г. К. І. Няхаева прызначылі загадчыкам Калінкавіцкага райана. А калі была арганізавана рэдакцыя, Кузьму Іванавіча прызначылі яе кіраўніком.

Газета выдавалася паўгода, яе выхад перарвала вайна. На жаль, ваенная і пасляваенная біяграфія першага рэдактара нам не вядома.

У гады Вялікай Айчыннай газета ўзнавіла свой выхад пад назвай “Партызан” як орган Калінкавіцкага падпольнага райкама КП (б) Б. Рэдактарам некаторы час быў М. І. Бандарчук, затым Аляксандр Усцінавіч Броўка.

снимок 023

Аляксандр Усцінавіч Броўка.

Адразу пасля вызвалення раёна газета ўзнавіла свой выхад. На адказную пасаду рэдактара быў прызначаны нядаўні камісар партызанскага атрада імя Фрунзе 2-й Калінкавіцкай брыгады Іван Баляслававіч Лісецкі.

Іван Баляслававіч Лісецкі

Іван Баляслававіч Лісецкі.

Без имени-1

8C_seJyajLk

Віктар Ігнатавіч Касарыцкі.

З кастрычніка 1952 г. згодна з пастановай бюро Калінкавіцкага райкама партыі газета стала выходзіць пад новай назвай – “Сцяг камунізма”. А пастановай бюро Гомельскага абкама партыі ў студзені 1955 г. яе галоўным рэдактарам быў прызначаны Павел Іванавіч Каламіец.

У студзені 1955-га Гомельскі абкам партыі прызначыў на пасаду галоўнага рэдактара раёнкі Івана Рыгоравіча Хазеева.

Ураджэнец в. Хомінка Рэчыцкага (цяпер Лоеўскага) раёна, ён у 1936-м закончыў рабфак лесатэхнічнага інстытута і быў накіраваны на пасаду адказнага сакратара Лоеўскай раённай газеты “Калгасная перамога”. У 1938-1940 гг. працаваў адказным сакратаром і намеснікам рэдактара Веткаўскай газеты “За бальшавіцкія тэмпы”, галоўным рэдактарам Стрэшынскай газеты “Сталінскі шлях”.

У лістападзе 1955 г. галоўным рэдактарам раённай газеты становіцца Васіль Дзямідавіч Шыбінскі.

Васіль Дзямідавіч Шыбінскі

Васіль Дзямідавіч Шыбінскі.

Ён нарадзіўся ў в. Саланое Жлобінскага раёна ў 1918 г. і пасля заканчэння Жлобінскай васьмігодкі пачаў працаваць у раённай газеце – спачатку літсупрацоўнікам, затым адказным сакратаром. У час вайны знаходзіўся ў эвакуацыі, пасля вызвалення ўзначальваў рэдакцыі Церахоўскай і Кармянскай раённых газет, адначасова з’яўляўся слухачом Рэспубліканскай партшколы. У сакавіку 1955-га быў прызначаны намеснікам галоўнага рэдактара Калінкавіцкай раённай газеты.

На пасадзе галоўнага рэдактара В. Д. Шыбінскага змяніў Іван Фёдаравіч Севярын. Ураджэнец в. Малыя Аўцюкі, ён у 1938-м закончыў Мазырскае педвучылішча і працаваў настаўнікам Ліпаўскай школы.

Іван Фёдаравіч Севярын

Іван Фёдаравіч Севярын.

 

снимок 027

Калінкавіцкі райкам КПБ, 1947 год. Верхні рад: другі справа — будучы галоўны рэдактар В. І. Касарыцкі, трэці справа — будучы галоўны рэдактар І. Ф. Севярын, чацвёрты справа — будучы намеснік галоўнага рэдактара В. М. Табулін.

 

Наступны галоўны рэдактар раёнкі (яна стала называцца “За камунізм”) – Ганна Андрэеўна Баранава. Перад самай вайной яна закончыла педінстытут і была накіравана на працу ў адну са школ Гомеля. Але з пачаткам вайны яна вярнулася ў родныя Свяцілавічы да бацькоў. У 1943-м Г. А. Баранава – адказны сакратар Свяцілавіцкай раённай газеты, а пасля заканчэння ў 55-м годзе Рэспубліканскай партшколы працавала на розных пасадах у газетах Светлагорскага, Даманавіцкага і Буда-Кашалёўскага раёнаў. На пасадзе галоўнага рэдактара Калінкавіцкай раённай газеты Г. А. Баранава знаходзілася 13 гадоў.

Ганна Андрэўна Баранава

Ганна Андрэеўна Баранава.

 

Редакция, 1966 г.

Супрацоўнікі раённай рэдакцыі і тыпаграфіі, 1966 г.

Фёдар Кулакоў

Фёдар Сяргеевіч Кулакоў.

 

121212

 

Іван Сямёнавіч Засімовіч пачынаў сваю працоўную біяграфію ў якасці загадчыка Бабруйкаўскай хаты-чытальні Ельскага раёна. Затым працаваў у Беларускай канторы бурэння, а пасля службы ў арміі (1956-1960 гг.) – інспектарам па ўліку асабовага саставу адной з вайсковых часцей.

Іван Сямёнавіч Засімовіч

Іван Сямёнавіч Засімовіч.

У 1963 г. Іван Сямёнавіч прыйшоў на работу ў газету, займаў розныя пасады – ад літсупрацоўніка да намесніка галоўнага рэдактара. А са снежня 1976-га і на працягу наступных 16-ці гадоў ён – галоўны рэдактар раённай газеты.

Алесь Карпенка.

Алесь Карпенка.

 

Грушецкий

Аляксандр Антонавіч Грушэцкі.

 

2

 

Рэдакцыя на плошчы

Супрацоўнікі рэдакцыі на мітынгу. Другая палова 1970-х.

 

Ковлер Міхаіл, фотокор

Міша Коўлер. Фотокарэспандэнт газеты ў 1977 — 1988 гг.

 

снимок 081

Віктар Якаўлевіч Саковіч.

 

1

 

IMG_9567

Іван Рыгоравіч Юнчыц.

 

снимок 085

Анатоль Мікалаевіч Пырко.

 

3

Віктар Васільевіч Галайда.

 

 

1Смоляр

Уладзімір Мікалаевіч Смоляр.

 

Леанід Кандратавіч Змушка.

Леанід Кандратавіч Змушка.

 

Дарашкавец Тамара Васільеўна.

Тамара Васільеўна Дарашкавец.

 

 

 

Ніна Рыгораўна Дарошка.

Ніна Рыгораўна Дарошка.

 

 

Бельскі

Уладзімір Пятровіч Бельскі.

 

Любоў Іванаўна Лобан. Карэспандэнт 1986 - 1987 гг.

Любоў Іванаўна Лобан. Карэспандэнт 1986 — 1987 гг.

 

Трыпузава Ірына Віктраўана

Ірына Віктараўна Трыпузава.  Рэдактар радыёпраграмы 1995 — 1999 гг. Рэдактар аддзела сацыяльнага развіцця 2001 — 2006 гг.

 

Горбач Андрэй Мікалаевіч

Андрэй Мікалаевіч Горбач.

 

Касьянчык Руслан

Руслан Пятровіч Касьянчык.

 

Артур Анатольевіч Пырко. Рэдактар радыёпраграмы "КН".

Артур Анатольевіч Пырко. 

 

Пырко за работай

 

снимок 067

Дзень друку, 1989 год. Супрацоўнікі рэдакцыі і Калінкавіцкай тыпаграфіі з кіраўніцтвам раёна.

У 1992 г. калектыў рэдакцыі газеты, якая з 1991 г. называецца “Калінкавіцкія навіны”, узначаліў Іван Іванавіч Гарыст.

IMG_6829

Іван Іванавіч Гарыст. Галоўны рэдактар.

Іван Іванавіч Гарыст. Галоўны рэдактар.

 

008

 

снимок 098

Калектыў рэдакцыі, 2004 год.

 

снимок 106

Калектыў рэдакцыі на планёрцы, 2007 год.

 

IMG_6688

Аляксандр Віктаравіч Века. Намеснік галоўнага рэдактара.

 

снимок 091

 

Тамара Аркадзьеўна Нагорная. Адказны сакратар .

Тамара Аркадзьеўна Нагорная. Адказны сакратар .

 

Наталля Уладзіміраўна Аніскавец. Галоўны бухгалтар.

Наталля Уладзіміраўна Аніскавец. Галоўны бухгалтар.

 

снимок 150

Святлана Іванаўна Пятрэнка. Рэдактар аддзела гарадскога жыцця.

снимок 100 1

 

снимок 023

Таццяна Леанідаўна Зубец. Рэдактар аддзела сацыяльнага развіцця.

снимок 371

 

снимок 167

Сяргей Віктаравіч Саковіч. Карэспандэнт.

снимок 100

снимок-070-1

Таццяна Пятроўна Капітан. Рэдактар аддзела сельскага жыцця.

снимок 133

снимок 139

Ала Века. Карэспандэнт рэдакцый газет і часопісаў.

Ала Анатольеўна Века. Карэспандэнт.

 

IMG_6811а

Святлана Вітальеўна Гарыст. Стылістычны рэдактар.

 

Борисенко Н К

Мікалай Канстанцінавіч Барысенка. Фотакарэспандэнт.

1

изображение_viber_2020-04-30_09-19-48

 

Алена Мікалаеўна Лебядзева. Тэхнічны рэдактар.

Алена Мікалаеўна Лебедзева. Тэхнічны рэдактар.

 

снимок 100

Алена Алегаўна Барысенка. Рэдактар інтэрнэт-рэсурса.

 

IMG_2330

Надзея Мікалаеўна Махамет. Спецыяліст па рэкламе.

Калектыў рэдакцыі, 2021 год.

Калектыў рэдакцыі, 2021 год.

Мінаюць гады, змяняюцца пакаленні. Але ў сваёй паўсядзённай дзейнасці сённяшнія супрацоўнікі раённай газеты разам з рознабаковымі навацыямі захоўваюць і лепшыя традыцыі папярэднікаў, творча выкарыстоўваюць і памнажаюць іх набыткі ў інфармаванні насельніцтва, раённым летапісанні.

У гэтым і ёсць яе асноўная задача.